Evondos – om virksomheden

Evondos er en sundhedsvirksomhed i kraftig vækst, som har udviklet en unik løsning til langtidsmedicinerede, demente og ældre, der er omfattet af hjemmeplejen.

Ved hjælp af Evondos® automatiske medicineringstjeneste kan langtidsmedicinerede borgere få den rigtige medicin i den rigtige dosis på det rigtige tidspunkt – helt automatisk. Tjenesten forbedrer borgerens komplians og patientsikkerhed, samtidig med at den giver store omkostningsbesparelser og kvalitetsmæssige fordele for sundhedsvæsenet.

Evondos® tjenesten omfatter en automatisk medicindispenser, som placeres hjemme hos borgeren, samt et fjernplejesystem med trådløs forbindelse til automatisk medicindispenseren. Sammen med Evondos® tjenesten anvender man dosisdispenseret medicinruller fra apoteket. Medicindispenseren fungerer med dosisdispenseret medicin fra alle apoteker i Denmark. 

 

Evondos blev grundlagt i 2008. Virksomhedens hovedkontor og monteringsfabrik ligger i Salo i Finland.

Evondos® tjenesten er en helt ny type løsning, som kan anvendes over hele verden. Tjenesten er på nuværende tidspunktet lanceret og i handelen i Finland, Norge og Sverige. Der er igangværende forhandlinger om eksport af tjenesten til andre EU-lande og Asien.

HVEM ER TJENESTEN EGNET TIL?

Evondos® tjenesten er beregnet til langtidsmedicinerede borgere, som er omfattet af hjemmeplejen og er positivt indstillet over for egen medicinering. Tjenesten passer først og fremmest til hjemmepleje af ældre i den offentlige og den private sektor, men også til private brugere.

EN AVANCERET eHEALTH-SERVICEPLATFORM

Evondos® er en avanceret eHealth-platform, som ud over den automatiske medicinering også muliggør tovejskommunikation mellem borgeren, plejeren og de pårørende i form af tekst og symboler. I fremtiden vil det også blive muligt at integrere andet udstyr og andre funktioner, som hjælper borgeren med selv at håndtere sin behandling.

OPHAVSRET OG PRODUKTION

Evondos Medicindispenser Robot og Evondos Fjernplejesystem er CE-mærket, klinist testet medicinsk udstyr i Klasse 1. indenfor EU. De er fremstillet efter et strengt kvalitetssystem. Vi har ansøgt om patent på tjenesten, som Evondos har udviklet i Europa, Nordamerika og Japan. Det udstyr, som hører med til tjenesten, er CE-mærket og produceres i egne produktionslokaler i Salo i Finland.

EVONDOS TJENESTEN ER EN LØSNING PÅ SUNDHEDSVÆSENETS UDFORDRINGER I HELE VERDEN

En aldrende befolkning, begrænsede ressourcer i plejesektoren og digitaliseringen af samfundet gør det nødvendigt at videreudvikle rutinerne inden for ældreplejen. Evondos® tjenesten er en løsning på udfordringerne i sundhedssektoren over hele verden. Her er de største udfordringer fejlmedicinering af langtidsmedicinerede, komplians, et voksende behov for hjemmeplejetjenester samt offentlige nedskæringer i personalemæssige- og økonomiske ressourcer.

Ved hjælp af Evondos® automatiske medicineringstjeneste kan man forbedre borgerens komplians og sikkerhed markant, samtidig med at man reducerer risikoen for menneskelige fejl. På denne måde opretholder man borgerens funktionsevne, så de kan bo længere i eget hjem og dermed udsætte overflytningen til dyrere former for ældrepleje.

Man kan opnå store omkostningsbesparelser i hjemmeplejen ved at reducere antallet af rutinebesøg, der handler om medicinering. Eftersom automatisk medicindispenseren sørger for at uddele medicinen på det rigtige tidspunkt, frigøres der tid til personligt plejearbejde og bedre kontakt med borgeren.