Evondos® -fjernplejesystemet gør det enkelt at overvåge medicineringen

Evondos’ fjernplejesystem anvendes til administration af langtidsmedicineredes brugerinformation, til fjernpleje og til at kommunikere med borgeren.

Fjernplejesystemets funktion

Ved hjælp af fjernplejesystemet kan plejeren følge op på, hvor godt borgeren efterlever sin medicinering i hjemme.

Systemet overvåger medicindispenserens funktion og sørger for, at medicinen tages på de rigtige tidspunkter.

Ud over at uddele medicin udgør fjernplejesystemet og medicindispenseren også en moderne og effektiv kommunikationskanal mellem borgeren og plejeorganisationen.

Borgerens pårørende kan også få adgang til systemet, hvis både borgeren og organisationen ønsker det.

Systemet kommunikerer med medicindispenseren via internettet.

Fjernplejesystemet underretter om eventuelle problemer i realtid

Hvis der opstår problemer med medicineringen – for eksempel at medicinen ikke bliver taget – underretter systemet plejeorganisationen eller de pårørende om dette i realtid via telefon, sms eller e-mail. Det sikrer, at plejeren eller de pårørende altid kan nås ved behov.

Man kan også indstille systemet til, at borgeren, de pårørende eller plejeren modtager en påmindelse pr. telefon, hvis medicinen ikke bliver taget inden det tidspunkt, der er indprogrammeret i dispenseren.

Man kan også sende korte meddelelser, som vises på medicindispenserens skærm, og som borgeren kan svare på ved hjælp af symboler på dispenserens berøringsfølsomme skærm. Dermed bliver samarbejdet og kommunikationen mellem plejepersonalet, de pårørende og borgeren mere alsidig og effektiv.