Evondos® er en automatisk medicineringstjeneste

Evondos’ automatiske medicineringstjeneste sikrer komplet og fuldautomatisk uddeling af medicin til langtidsmedicinerede personer. Den langtidsmedicinerede får en bedre opfølgning på sin behandling, og sundhedstilstanden og livskvaliteten forbedres, når medicinen tages regelmæssigt. Den langtidsmedicinerede kan bo længere i eget hjem og klarer sig bedre i hverdagen.

Tjenesten er egnet til personer, som er positivt indstillede over for medicineringen og føler sig motiverede til at tage den, hvilket de fleste gør.

Evondos-tjenestens tre hovedbestanddele

1. Evondos® E300 medicindispenser

Den langtidsmedicinerede udstyres med en Evondos E300 automatisk medicindispenser, som sørger for en korrekt dosering af tjenestemodtagerens medicin på det rigtige tidspunkt.

 

 

Automatisk medicindispenseren

2. Evondos® fjernplejesystem

Fjernplejesystemet overvåger automatisk medicindispenserens funktion og sørger for, at medicinen tages på de rigtige tidspunkter. På denne måde kan man følge op på, hvor godt ydelsesmodtageren efterlever den ordinerede behandling og kommunikere med ydelsesmodtageren via meddelelser.

 

 

Fjernplejesystemet

3. Automatisk medicinering

Automatisk dosering eliminerer de menneskelige fejl, der kan opstå i forbindelse med uddeling af medicin.

 

Medicinering

En avanceret eHealth-serviceplatform

Tjenesten er udviklet til at være brugervenlig og kunne tilpasses fremtidens digitaliserede sundhedssamfund på bedst mulig vis. Den avancerede eHealth-tjenesteplatform er med til at skabe en ny kommunikationskanal mellem tjenestemodtageren og plejeren. Tjenestemodtageren får og kan besvare meddelelser ved hjælp af medicindispenseren i hjemmet. Platformen kan enkelt tilsluttes tredjepartssystemer, fx systemer til funktionsstyring. På et senere tidspunkt vil det også blive muligt at benytte andre eHealth-tjenester via løsningen.