Nyt samarbejde med Social og Sundhedsskolen Syd

Mandag den 25. juli kørte vi en af vores medicinrobotter til Social- og Sundhedsskolen Syd i Aabenraa. Her har vi sat en medicinrobot, så alle der tager Susu Assistent og Sosu Hjælper uddannelsen får muligheden for at møde vores teknologi.

Vi vil gerne understøtte Social- og Sundhedsskolen Syds nyeste uddannelse, nemlig deres uddannelse Digi-Tech. Fra vores erfaringer i kommunerne fra hele norden, ved vi, at kendskab og viden om velfærdsteknologier er med til at gøre implementeringen nemmere for personalet. Vi er rigtig glade for samarbejdet.

I fremtiden vil der være udfordringer med at skaffe personale til plejesektoren i Danmark. Flere går på pension end der kommer nye til faget. Derfor er det vigtigt, at personalet kender de teknologier, der er med til at understøtte borgerne i et selvstændigt liv i eget hjem, men som bestemt også er til gavn for persoanalet i deres hverdag, så personalets ressourcer bruges bedst muligt.

I løbet af sommeren og efteråret vil der være flere Sosu skoler i Danmark, som vil låne en robot til brug i undervisningen.