Evondos hjælper kommuner med at spare på hjemmeplejen

Takket være Evondos tjenesten kan kommunerne opnå betydelige direkte og indirekte omkostningsbesparelser ved at effektivisere plejepersonalets arbejde og reducere behovet for plejehjemspladser.

Brugen af medicindispenseren har frigjort ressourcer i hjemmeplejen. Vi kan nu erstatte rutinebesøgene med dispenseren. Personalet kan i stedet bruge tiden på planlægning af plejen i samarbejde med kunden.

Projektleder for planlægning af hjemmeplejen (tilbagemelding efter endt prøvetid)

Millionbesparelser for de kommunale og hjemmeplejetjenester

Man opnår store besparelser, når den tid, som plejepersonalet normalt bruger på at uddele medicin, frigøres til direkte plejearbejde. Man kan også reducere antallet af hjemmebesøg, som vedrører overvågning, ved at borgeren får de rigtige doser og tager dem på de rigtige tidspunkter. På den måde kan man betjene et stigende antal borgere uden at øge antallet af medarbejdere.

 

De indirekte omkostningsbesparelser opstår som følge af en mere effektiv medicinering, som fører til en bedre sundhedstilstand og funktionsevne hos borgeren. De kan bo trygt i deres eget hjem endnu længere, og man kan udskyde overflytningen til dyrere former for ældrepleje.

Via Evondos-tjenestens fjernplejesystem modtager plejepersonalet pålidelige oplysninger om komplians og medicineringens virkning. Når borgerens sundhedstilstand forbedres, mindskes trykket på det offentlige sundhedsvæsen.

Evondos løser sundhedsvæsenets problemer

Ressourcemangel – plejepersonale til et voksende behov

Evondos gør det muligt at skræddersy en fleksibel og mere effektiv ressourceplan efter borgerens behov.

Hjælpemidlerne og de tekniske systemer til sundhedsbehandlinger er besværlige at anvende

Evondos’ medicindispenser og fjernplejesystem er enkle at anvende og er blevet testet i omfattende brugerundersøgelser. Ved udviklingen af tjenesteløsningerne er der i så høj grad som muligt taget hensyn til ældres og dementes særlige behov.

Øvrige tjenester eller udstyr til hjemmepleje

Evondos-tjenesten har udviklet eHealth-platformen, som i fremtiden vil kunne integreres med andet udstyr, som hjælper borgeren med selv at stå for sin behandling. Ved at benytte Evondos-tjenesten støtter man en bæredygtig udvikling.

Menneskelige fejl i plejearbejdet

Med Evondos-tjenesten opnår man en sikrere medicinering ved at undgå de menneskelige fejl, der kan opstå i forbindelse med manuel medicinering.

Den advancerede eHealth-platform

Evondos tjenesten har udviklet eHealth platformen, som i fremtiden vil kunne integreres med andet udstyr, som hjælper borgeren med selv at stå for sin behandling. Derudover kan medicindispenseren anvendes sammen med flere teknologier.  Ved at benytte Evondos tjenesten støtter man en bæredygtig udvikling og digitaliseringen af samfundet.