Evondos giver plejepersonalet mere tid til selve plejearbejdet

Når man tager Evondos-tjenesten i brug og lader den sørge for dosering af medicinen, kan plejeren koncentrere sig helt og holdent om plejearbejdet, hvilket giver en bedre kommunikation med borgeren.

Hos os har kunderne været meget tilfredse i prøveperioden. Medicindispenseren bliver sågar anvendt af en kunde på 97 år. Det lille praktiske snit i medicinposen gør, at man kan tage sin medicin, uden at den for eksempel falder på gulvet.

 

Leila
Omsorgsmedarbejder i servicebolig

Evondos har løsningen på udfordringer i plejearbejdet

Organisering af hjemmebesøgene er udfordrende

Evondos-tjenesten forenkler planlægningen af hjemmebesøgene, så man får udnyttet hjemmeplejeressourcerne på en bedre måde. Borgerne får en mere fleksibel hverdag, eftersom medicindispenseren minder dem om, hvornår de skal tage deres medicin. Den tid, der bliver brugt til medicinering i forbindelse med hjemmebesøg, reduceres markant, og behandlingen bliver langt mere effektiv.

Med Evondos-tjenesten benytter dosisdispenseret medicin, pakket af apotekerne, hvor alle recepter, som er blevet udskrevet til borgeren, håndteres. Ud over medicinen får borgeren et medicinkort, som gør administrationen af medicineringen enklere for borgeren, lægen og plejepersonalet.

Plejepersonalets omsorg for borgeren

Plejeren kan, hvis det ønskes, følge med i overholdelsen af medicineringen hele døgnet. Plejepersonalet modtager meddelelser om afvigelser i medicinering eller lignende i realtid. Ved behov sikrer systemet, at oplysningerne kommer frem ved også at sende dem til en backup-person. Borgerens medicinering er altid under opsyn.

Tekniske hjælpemidler kan være vanskelige at betjene

Evondos’ automatisk medicindispenser betjenes med én eneste knap, taler tydeligt på borgerens eget modersmål og har en stor og letaflæselig skærm.

Der kan opstå menneskelige fejl i plejearbejdet.

Evondos-tjenesten gør det muligt at opnå en sikker og så godt som fejlfri medicinering. Borgeren tager ofte mange forskellige slags medicin, hvilket kan medføre, at man ikke er i stand til at danne sig et overblik over medicineringen.