Flere kommuner i Finland, Sverige og Norge benytter sig allerede af Evondos

Læs mere her

Et selvstændigt liv i hjemmet

Et selvstændigt liv i hjemmet

En automatisk doseringstjeneste til medicin

Evondos er en automatisk doseringstjeneste til medicin, som sikrer at medicinen bliver taget korrekt

EVONDOS® – EN REVOLUTIONERENDE eHEALTH-TJENESTE TIL HJEMMEPLEJEN

Evondos har udviklet en automatisk medicineringstjeneste til langtidsmedicinerede, demente og ældre, der er omfattet af hjemmeplejen. Tjenesten består af en medicindispenser og et fjernplejesystem som benytter en automatisk doseringsløsning til medicin.

Evondos tjenesten hjælper ydelsesmodtageren med at huske at tage den rigtige medicindosis på det rigtige tidspunkt hvilket bidrager til, at ydelsesmodtageren opnår en betydeligt bedre sundhedstilstand og føler sig mere selvstændig.

Tjenesten gør det muligt at opdatere modellerne for hjemmepleje og ældrepleje takket være den øgede kommunikation mellem plejere og tjenestemodtager. Der frigøres der mere tid til selve plejen og vigtige samtaler med ydelsesmodtageren.Tjenesten forbedrer plejekvaliteten og giver væsentlige direkte omkostningsbesparelser.

Evondos® E300 automatisk medicindispenseren

Evondos® E300 automatisk medicindispenseren giver langtidsmedicinerede en enklere hverdag

EVONDOS® -FJERNPLEJESYSTEMET

Evondos® -fjernplejesystemet gør det enkelt at overvåge medicineringen

Nyheder

Vi søger nye kollega

Nyheder - 31.10.2017
Vi søger ny kollega   Marketing Coordinator Dine opgaver bliver: Du skal supportere ...
Læs mere
Tæt på halvdelen af den danske bef...
Læs mere
TV2 Øst bringer nyhed fra Sorø Kommune om medicineringsrobboer fra Ev...
Læs mere

TV2 Øst: Robotter deler medicin ud i Sorø

TV2 Øst bringer nyhed fra Sorø Kommune om medicineringsrobotter fra Evondos i hjemmeplejen. I Sorø Kommune har man indgået en aftale med Evondos på 10 medicinrobotter. Det er en del af et pilotprojekt, hvor fem kommuner deltager. Sorø Kommune er dog den eneste i pilotprojektet med netop Evondos løsningen.