Nyheder

Fuld kraft frem!

2016 var et godt år for Evondos, og vi har endnu større forventninger til 2017. Vores automatiske medicineringstjeneste vinder fodfæste og har fået et godt ry i hele den nordiske region med en glædelig vækst i antallet af tilfredse kunder og slutbrugere, samt mange positive tilbagemeldinger fra markedet. Alt dette styrker vores forventninger til fremtiden. […]

Læs mere »

Evondos får stor ordre fra Norge

Evondos AS, et datterselskab til Evondos Oy, har underskrevet en fireårig kontrakt med den norske by Drammen om levering af Evondos’ tjeneste til medicinuddeling. “Vi er selvfølgelig rigtig glade for kontrakten. Den viser, at markedet har stor tiltro til vores medicinuddelingstjeneste, men den er også et bevis på, hvor stor betydning en anbefaling fra den […]

Læs mere »

Evondos får fodfæste i Danmark

Evondos Oy styrker sin skandinaviske tilstedeværelse ved at etablere Evondos A/S og åbne et kontor i Odense. Derudover deltager virksomheden i Week of Health and INNovation (WHINN) i Odense den 4.-7. oktober. Danmark gør en stor indsats for at digitalisere sin sundhedssektor og udgør dermed et yderst attraktivt marked for innovative løsninger som vores. Den […]

Læs mere »

Evondos aktiv I Danmark

“Danmark har en tydelig strategi for digitaliseringen af den danske sundhedssektor i 2013-2017. Beslutningstagerne vil have e-sundheden til at fungere. Eftersom vi hos Evondos er overbeviste om, at vi har noget at tilbyde danskerne på dette område, var det naturligt for os at involvere os aktivt på det danske marked,” forklarer Evondos’ administrerende direktør Jyrki […]

Læs mere »

Evondos OY, Finland udpeger Sverker Littorin til nyt bestyrelsesmedlem

Evondos Oy, Finland udpeger Sverker Littorin til nyt bestyrelsesmedlem fra og med den 1. januar 2016. Sverker Littorin har bred og dyb erfaring fra en række højvækstselskaber og børsnoterede virksomheder. Han har haft forskellige ledende stillinger inden for områder som sundhedsteknologi og medicinsk udstyr. Littorin har tidligere arbejdet for virksomheder i sundhedssektoren som fx Elekta […]

Læs mere »