Et selvstændigt liv
i hjemmet
Se fordelene

Evondos er en automatisk doseringstjeneste til medicin, som sikrer, at medicinen bliver taget korrekt.

hilite-video

Evondos® – en revolutionerende eHealth-tjeneste til hjemmeplejen

Evondos har udviklet en automatisk medicineringstjeneste til langtidsmedicinerede, demente og ældre, der er omfattet af hjemmeplejen. Tjenesten består af en medicindispenser og et fjernplejesystem som benytter en automatisk doseringsløsning til medicin.

Evondos tjenesten hjælper ydelsesmodtageren med at huske at tage den rigtige medicindosis på det rigtige tidspunkt hvilket bidrager til, at ydelsesmodtageren opnår en betydeligt bedre sundhedstilstand og føler sig mere selvstændig. Tjenesten gør det muligt at opdatere modellerne for hjemmepleje og ældrepleje takket være den øgede kommunikation mellem plejere og tjenestemodtager. Der frigøres der mere tid til selve plejen og vigtige samtaler med ydelsesmodtageren.

Tjenesten forbedrer plejekvaliteten og giver væsentlige direkte omkostningsbesparelser.

Sådan kan Evondos-tjenesten hjælpe dig

Plejepersonale

Plejepersonalet kan føle sig forvisset om, at medicineringen sker korrekt, og de får derfor mere tid til personlig kontakt med ydelsesmodtageren.

 

icon-care_givers

Plejepersonale

Tjenestemodtagere og deres familie

Den automatiska medicindispenser fra Evondos forenkler hverdagen for den medicinerede og giver de pårørende mere ro i sindet

 
icon-patients_and_family

Ydelsesmodtagere og deres familie

Sundhedsvæsenet

Plejen bliver mere effektiv – Evondos kan hjælpe kommuner med at opnå væsentlige direkte og indirekte omkostningsbesparelser.

 

 

icon-authorities

Sundhedsvæsenet

Evondos fordele ved tjenesten

Direkte omkostningsbe-sparelser

Bedre medicinering fører til færre hjemmebesøg

Sikkerhed

Ydelsesmodtageren får altid den rigtige medicin på det rigtige tidspunkt

Komplians

Medicineringen gennemføres i henhold til ordineringen og uafhængigt af plejernes skema

Kommunikation

Kommunikationen mellem ydelsesmodtageren, de pårørende og plejepersonalet øges og bliver mere effektiv

Kvalitet i arbejdet

Plejeren får mere tid til selve plejearbejdet

Evondos-tjenestens hovedbestanddele

Evondos® E300 -automatisk medicindispenser

Den rigtige medicin i den rigtige dosis på det rigtige tidspunkt

Evondos®-fjernplejesystem

Opsyn døgnet rundt for pårørende og plejere